Anasayfa Gazete Peyik YAZARLAR Peyik Yazarlar Türkiye’deki Aleviliğin Gidişatı Üzerine Gözlemlerim
Türkiye’deki Aleviliğin Gidişatı Üzerine Gözlemlerim

Türkiye’deki Aleviliğin Gidişatı Üzerine Gözlemlerim

1960’lı yıllardan itibaren Aleviliğe sırt çeviren Aleviler, 1990’lı yıllardan itibaren harekete geçerek örgütlenmeye ve söylemlerde bulunmaya başladılar. Bu sırt çevirmenin ya da hareketlenmenin nedenleri üzerinde durmayacağım. Özellikle hareketlenme dönemine ait gözlemlerimi, Alevi inancı ve tarihi ile karşılaştırmalı olarak sunmaya çalışacağım.

1990’lardan itibaren Alevilik ve Alevilerin tarihi alanındaki araştırmalarda bir patlama ortaya çıktı. Herkes araştırmaya yöneldi ve araştırmayla Aleviliğin canlanacağını düşündü. Dedeler ve talipler, Alevi ibadetlerini önemsemedi, hatta görmezlikten geldi. Aleviliğin tarihi aydınlatılırsa problem kalmayacaktı.

Bu yeni kuşaklar, uzun uzun Aleviliği tartışmaya başladı. Öyle ya, Alevilik ne demekti. Çin’den Macaristan’a kadar olan coğrafyadaki eski inançlar tarandı ve bir şekilde Alevilik bunlara bağlandı, ya da senkretizm (yamalı bohça) adı altında bu inançların tümünden bir şeyler alındığında görüş birliğine varıldı.

Halbuki Aleviliğin binlerce yazılı kaynağı vardı (ve var). Bunlar hiç dikkate alınmadı, hatta manipülasyon yapmak isteyenler, Aleviliğin yazılı kaynağı yok, Alevilik sözel kültürle bugüne geldi dediler.

Alevilerin bu söylemleri 2000’lerde operasyona dönüştü. Dedelerin bir kısmı, Aczmendilerin ibadetine benziyor diye Cemdeki Tevhid bölümünü kaldırdı, bir kısmı Miraç Sünnilikte var diye Miraçlamayı iptal etti. Cemin sohbet bölümündeki Alevi inanç ve tarih tezleri kaldırıldı. Görgü sorgu yapılmaz oldu, bunun için gerekçe hazırdı: Şehirlerde görgü sorgu olmaz. (Oysa 15 milyonluk Tahran’da görgü sorgu oluyor da burada nasıl olmuyordu?..) Şehirlerde görgü-sorgunun yapılma olanakları araştırmaya değer bile görülmedi, hatta bu konu tartışılmadı bile.

Ancak en büyük emek cenaze törenine harcandı. Öyle ya, Ceme katılıp katılmamak serbestti, oysa sosyal baskı ve akrabalık gibi nedenlerle cenazeye katılmak hemen hemen bir zorunluluktu. 1965-90 arası cenazeler mezarlıktaki camiden kaldırılıyordu. Köylerde ise eskiden beri olduğu gibi Alevi hocalar dua ve namazla cenaze kaldırıyordu. 1990’lardan sonra şehirlerde cenazenin Cemevinden kaldırılması görüşü revaç buldu. Ancak burada da bir sorun ortaya çıktı. Eskiden beri yapılan cenaze töreninde dualar vardı ve cenaze törenini dedeler değil Alevi hocalar icra ediyordu. İlkönce dedelere cenaze görevi verildi, çok ilginçtir, dedeler “cenaze bizim görevimiz değil” demedi. Madem büyüklerimiz cenazeyi dede kaldırır diyor öyleyse doğrusu budur dedi, hatta bir kısmı atalarının cenaze kaldırdığını sanmaya başladı.

Cenaze törenini icra edecek kişiden başka, törenin içeriği de beğenilmedi ya da içerik Sünni sanıldı. Öyle ya Aleviliğin Sünnilikle zerrece bir benzerliği olmamalıydı. Hatta bir kavram hem Alevilikte hem Sünnilikte kullanılıyorsa bu kavram Alevilikten atılmalı ya da yerine kelimeler uydurulmalıydı. Cenaze töreni için dedelere görev verilerek ‘Hakka Yürüme Erkanı” adı altında metinler yazmaları istendi. Bunun sonucu ortaya yüzlerce metin çıktı ve herkes istediği bir metni okuyarak cenaze kaldırmaya başladı. Sadece metin okunuyordu o kadar. Köylerdeki ya da tarihteki Alevi cenaze töreniyle hiçbir ortak nokta yoktu bu törenlerde. Özellikle Arapça tek bir kelime kullanmamak için çaba harcandı ama bu mümkün olamadı. Örneğin, Hakka yürüme derken Hak, Arapça ve Kuran’da yüzlerce kez geçen, Allah ile eşanlamlı bir kelime. Yine de anti-Arabizm etkili oldu ve törenin sadece Türkçe olacağı şartını hemen hemen tüm Aleviler kabul etti.

Yazıyı uzatmayacağım. 1990’lardan itibaren gelişen bu durumlar ve operasyonların Alevilik açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını çok yakın zamanda hep birlikte göreceğiz. Başta da söylediğim gibi sadece gözlemlerimi anlattım.


HAMZA AKSÜT –  Yazarın diğer yazıları için tıklayınız…


 

Yorumlar
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Pirha Yazarlarımız