Anasayfa Gazete Peyik YAZARLAR Peyik Yazarlar Önce Evler İşaretlenir
Önce Evler İşaretlenir

Önce Evler İşaretlenir

Yerkürede insanın duygusal dünyasını kapsayan inançların sayısının 4300 kadar olduğu biliniyor. Ne var ki, toplumsal barışı sağlamak amaçlı bu inançlar, barışı sağlamak şöyle dursun, tersine kendi dışındaki inançlarla barış içinde bir arada yaşamayı beceremedi. Haçlı seferleri gibi büyük dinler arası savaşların ötesinde dinler kendi içlerinde de barışı tesis edemedi.
Alevi- Kızılbaş inancı gibi hoşgörülü, tüm toplumlara aynı gönül gözüyle bakan, savaşı ve adam öldürmeyi her koşulda yasaklayan inançlar ise sayısız katliamlara uğradılar, uğruyorlar. Kendi tabularına uymayan, inançsal kurallarına fazla gelen Kızlbaş- Aleviliğin, hoşgörü gibi bir kavramı insanın merkezine yerleştirmesinden ürktüler. Zira şiddet merkezli inançların en korktukları şey, Aleviliğin amentüsü olan barışın, kendilerini sıkıştırarak reforma zorlaması ya da giderek çekim merkezi olmalarının engellenmesidir.
Daha birçok saikle birlikte bu özellikleri nedeniyle Kızılbaş- Aleviler yüz yıllar boyunca toplu katliamlara maruz kaldı.
İnançlar dışında bir de devletin özel politikası vardı Aleviler üzerinde uyguladığı.
Sunni mezhebin örgütlenmesi için tüm imkânlarını seferber eden devlet, sıra Alevilere gelince: “Siz bu ülkenin asli unsurusunuz, hepimiz kardeşiz daha ne istiyorsunuz?” demagojisiyle uyutmaya çalıştı.
Bu politika, sadece şu anki iktidarın değil, cumhuriyetten bu yana uygulanan politikadır. Cumhuriyetin tüm hükümetleri, diyanet üzerinden bir dizi olanağı Sunni dünyanın örgütlenmesine akıttı. Milyonlarca alevinin inancını ise “laiklik” demogojisiyle görmezlikten geldi.
Bununla birlikte ezilen tüm kesimleri alevi- sunni diye ayırarak ve duygusal stres yaratarak, varlığını sürdürdüler. Bu stres azaldığı dönemlerde provokasyonlarla yeniden körüklediler. Biliyoruz ki, hiçbir katliam, devletin dahli olmadan uygulanamaz. Bu muz cumhuriyetlerinde bile böyledir.
Artık sunni dünya, bu stresin etkisinde kalır. Sahibi olarak gördüğü devletin uyguladığı kötü yönetimi görmemezlikten gelir. Eleştirecek zaman değildir, çünkü Alevi toplumunun talepleri gibi tehlikeli bir gelişim vardır.
Devlet bu stresi kontollü yayarak kendi geleceğini sağlama almayı düşünür. Kontrolündeki sivil canilere yol verir. Korur ve kollar.
Aleviler, yok sayılmanın yanında birde hayatta kalma endişesiyle başbaşadır artık.
Ya asimile olacaklardır ya da yakılacaklardır.
Kapılara işaretlerin konması işte bu amaca yöneliktir.
Bu handikaptan kurtulmanın yolu ise ne kendini inkardır, ne de gelebilecek katliamı beklemektir.
Hızlı bir biçimde örgütlenmektir bunun yolu.
Diğer ezilen kesimlerle birliktelik kurmaktır. Dilinden, etnik özelliklerinden, emeğinden, cinsiyetinden dolayı aynı anti-demokratik baskılarla karşı karşıya kalanlarla, demokrasi eksenli bir blok oluşturmaktır
Ancak kişisel hırsları ve hizipsel yaklaşımları örgütlenmelerine bulaştırmadan yapmalıdır bunu.
Bunun yegane yolu da Kızılbaş- Alevi ruhunda zaten var olan kadınların insiyatif almalarına alan açmaktır.


 AHMET BAKIR–  Yazarın diğer yazıları için tıklayınız…


 

Yorumlar
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Pirha Yazarlarımız