Anasayfa Gazete Peyik YAZARLAR Peyik Yazarlar “Neomandacılar” ve Bol Sıfırlı Milli Mesele!
“Neomandacılar” ve Bol Sıfırlı Milli Mesele!

“Neomandacılar” ve Bol Sıfırlı Milli Mesele!

Celal Başlangıç 21 Kasım 2017 tarihinde artigercek.com “Reza’dan bahşişi peşin alanlar ‘milli kahraman’ ilan edilsin!” başlıklı yazısında şu tespitleri yapmıştı;

“AKP’nin çok sıkıştığı bu günlerde, Reza’nın itiraflarıyla ortaya dökülecek pisliklere karşı durma mantığı çok açık; “Reza’nın itirafları Atatürk’e, onun kurup bize emanet ettiği Cumhuriyet’e karşı kurulmuş bir kumpastır. Bu yüzden Reza’nın itiraflarına karşı Erdoğan’ı milletçe savunmak aynı zamanda Atatürk’ü ve onun bize emanet ettiği devleti savunmaktır.” Yani ortaya dökülecek pisliklere karşı akıllarınca bir savunma hattı kuruyorlar. Bu zokayı yutan Kemalistlerin, Atatürkçülerin yerinde olmak istemezdim açıkçası. Kemalizmlerine, Atatürkçülüklerine halel gelmesin diye Erdoğan’ı hazmetmek zorunda kalacaklar çünkü”

Şuan ki tablo aynen de o ruh halini resmediyor. ‘Yetmez ama evetçiler’in aldatıldık pişmanlığı ortada dururken, görünen o ki kimi Kemalistler de AKP’nin bu ‘yırtma manevrasına’ ikna(!) olmuş ve başlamışlar veryansına; “bu dava ABD’nin Türkiye’yi ele geçirme davasıdır; bizim iç işlerimize müdahaledir; biz kendi bağımsız yargımızda yargılarız onları.

Şaka değil, ciddi ciddi bunları yazıp çizip, tartışıyorlar. O dört bakan, o ‘dört yapraklı yonca’ yüce divan oylamasında korunmamış, yargı önüne çıkarılmaları engellenmemiş ve dahası karşısına çıkarılacakları bağımsız yargı diye bir şey varmış gibi hem de.

Bir başka garabet, Reza bizim iç meselemizmiş; davadaki murat Türkiye’yi ele geçirmekmiş. Gerçekten mi!

Yahu senin için dışın mı kalmış. Senin için de dışın da ABD. Aldığın nefese kadar ABD kontrolü altındayken, daha senin neyini ele geçirecek allasen!

Bu ‘antiemperyalist’ mücadelelerini(!) azimle bir çıta daha yukarı taşıma kararlılıklarına şapka çıkarmadan edemiyoruz. Neymiş efendim bu mücadele ‘Tam Bağımsız Türkiye’ mücadelesi imiş!

Hayatında bir gün olsun Denizler, Mahirler gibi ülkedeki ABD üslerine karşı eylemde bulunmamışlar utanıp sıkılmadan “davayı kabullenmek, Denizlere, Mahirlere, tam bağımsız Türkiye idealine ihanet etmektir; Neomandacılıktır” diye yazmaktan çekinmiyorlar!

Bunlar bu ülkede mi yaşıyorlar gerçekten. Tam Bağımsızlık mücadelesi!                   Bu davaya karşı durmak ülke bağımsızlığını savunmakmış aynı zamanda!

Dava ne, kara para aklama, rüşvet! Adamlar utanıp sıkılmadan milyonlarca dolar, euro karşılığında yasadışı işlere aracılık etmişler; pis işlerin ortağı olmuşlar, biz de bağıracağız, “bu davaya karşı durmak vatanı savunmaktır!  Davayı milli görmeyen, sessiz kalan ya da destekleyen neomandacıdır!” Pes!

Yani diyor ki bize; siz mandacısınız; Türkiye’yi başka bir devletin (ABD) yönetmesini istiyorsunuz!

Hadi oradan! Tam AKP siyaseti, baktın ikna edemiyorsun, karşı duruş var, yapıştır etiketi: “vatan haini, terörist, mandacı!”

Reza’yı ABD’den kurtarınca tam bağımsız olacağız! Kurtaramazsak sömürge!

Tam bağımsızlık sevdalısı beyler, sizin demenizle ‘Reza kumpası’ndan önce ülkemizin ne kadar bağımsız(!) olduğuna dair notlar aktarayım size:

Özelleştirme adı altında son 15 yılda stra­te­jik öne­me sa­hip çok sa­yı­da­ki ku­ru­luş­ ulus­la­ra­ra­sı şir­ket­lere peşkeş çekildi.

2005’te TÜRK TE­LE­KO­M’­un yüz­de 55’i Arap ser­ma­ye­si Ojer Te­le­ko­m’­a, TÜP­RA­Ş’­ın yüz­de 51’i 4.1 mil­yar do­la­ra İn­gi­liz Shell– Koç or­tak­lı­ğı­na sa­tıl­dı. 2006’da PET­Kİ­M’­in yüz­de 51’i 2 mil­yar do­la­ra Azer So­ca­r’­a, TE­KE­L’­in 6 adet si­ga­ra fab­ri­ka­sı 1.7 mil­yar do­la­ra Hol­lan­da mer­kez­li Bri­tish&Ame­ri­can To­bac­co’ya sa­tıl­dı. TE­KE­L’­in iç­ki bö­lü­mü­nü 2003’te alan yer­li Mey, 3 yıl son­ra al­dı­ğı fi­ya­tın 2,5 ka­tı­na his­se­le­ri AB­D’­li fon TPG‘­ye dev­ret­ti. TÜP­RA­Ş’­ın yüz­de 14.76’sı, THY’­nin yüz­de 26’sı, PET­Kİ­M’­in yüz­de 25’i, Halk Ban­ka­sı’nın yüz­de 17’si, Te­le­ko­m’­un yüz­de 9’u bor­sa­da ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­ra sa­tıl­dı.

Gelelim bağımsız ülkemizdeki askeri üslere; 2016 yılı itibariyle Türkiye’nin 10 şehrinde toplamda 15 askeri üs bulunmakta. Bunların bazıları NATO kontrolünde, bazıları ise doğrudan ABD’ye bağlı.

Peki tarım ne alemde; ithal edilen hibrit tohum kullanımı son yıllarda hızla artarak, yerli tohumun yerini aldı. Tek kullanımlık olan bu tohum türü satıcına milyarlarca dolar kazandırırken alıcı ülkeler her sene alımlar yapmak zorunda bırakıyor. Yerli üretimi öldüren tarım politikası ile kendi ekmeğinin buğdayını ithal eden bir ülke artık Türkiye!

Yabancılara satılan topraklar da çabası.

Daha politika, yargı dünyamızın yani ülkenin ana mekanizmalarının ne kadar bağımsız olduğundan da bahsedemedik.

Tam bağımsızlığımızı perçinleyen bunca örnek varken, biz ‘neomandacılara’ göre  Reza ve ortaklarının yargılandığı dava ile bağımsızlığımızı kaybedeceğiz korkunuz çok yersiz.

Hem siz yormayın o güzel kafanızı bunlarla; sizde bu kafa oldukça her türlü bağımsızsınız!

Vicdan ve akıldan bağımsızlığınız da dahil!


ATTİLÂ TAŞ –  Yazarın diğer yazıları için tıklayınız…


 

Benzer Yazılar
Yorumlar
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Pirha Yazarlarımız