Anasayfa Gazete Peyik YAZARLAR Peyik Yazarlar Kadıncık Ana Hakkında
Kadıncık Ana Hakkında

Kadıncık Ana Hakkında

Hem Hacı Bektaşi Veli’nin yaşamında hem de Bektaşiliğin kuruluşunda Kadıncık Ana’nın çok önemli bir rolü vardır. Bilindiği gibi Bektaşi Veli yaşadığı dönemde bir tarikat kurmuş değildir. Bu Kadıncık Ana ve onun yetiştirdiği Abdal Musa aracılığıyla yapılacaktır. Hacı Bektaşi Veli’nin Malya Ovasındaki kıyımdan sonra uzunca bir süre gizli yaşadığı ve son dönemde Sulucakarahöyük’e gelip Kadıncık Ana’ya misafir olduğu bilinmektedir. Aşağıda göreceğimiz gibi başka bir rivayet göre ise kocası öldükten sonra Kadıncık Ana gelip Hacı Bektaşi Veli’ye sığınır. Peki, ama Kadıncık Ana kimdir?

Kadıncık Ana’nın kim olduğuna ilişkin anlatılardan biri son yıllarda oldukça ilgi çekicidir. Her ne kadar akademik çevrelerce itiraz edilse de Prof. Dr. Mikail Bayram tarafından ortaya atılan ve üst üste yaptığı çalışmalarıyla da kanıtlamaya çalıştığı gibi Fatma Hatun, Fatma Bacı sonradan da Kadıncık Ana diye bilinen şahsiyetin Şeyh El Kirmani’nin kızı, Ahi Evren’in ise eşi olduğudur. Burada hemen şunu da ekleyelim. Ahi Evren’in aslında bugün Nasreddin Hoca diye bildiğimiz hazır cevaplılığı ve fıkra gibi meselleriyle ünlü olan kişiyle aynı adam olduğu da iddia edilmektedir.  M. Bayram’a göre Kadıncık Ana aynı zamanda Anadolu Bacıyanı Rum teşkilatının da lideridir. Aynı zamanda o bir direnişçi ve savaşçıdır. Selçukluların Kösedağı yenilgisinden sonra Moğollar Kayseri’yi kuşatırlar. Bu kuşatmada içerde Kadıncık Ana’da Bacıyanı Rum teşkilatıyla direnişi sürdürmektedir. Şehir savunması Moğollar karşısında başarılı olamaz ve teslim olurlar. Kadıncık Ana uzun süre Kayseri’de mahkûm edilir. Eşi Ahi Evren ise 1240 yılında Babailer ayaklanmasına katıldığı gerekçesiyle 1245 yılına kadar Konya’da mahkûmdur. Yine M. Bayram’a göre Ahi Evren’in inişli çıkışlı bir yaşamı olmuştur. Mahkûmiyeti bittikten sonra II. İzzettin Keykavus onu vezirliğe getirmiştir. Fakat uğursuzluklar peşini bırakmayacaktır. Vezirliği döneminde Şemsi Tebrizi’nin ölümünden sorumlu tutulur.  Bu olaya kısacada olsa değinelim.

Bilindiği üzere Mevlana’nın yaşamında Şems’in çok büyük izleri olmuştur. Şems ile tanışana kadar Mevlana Konya’da belli bir ün edinmiş vaiz ve din âlimidir. Şems’le tanışması onun gönül gözünü açar ve kendi eserlerini ortaya koymaya başlar. Şemsi bırakmak istemez. Hatta 14-15 yaşındaki üvey kızı olan Kimya Hatunu o sırada 70 yaşına yaklaşmış olan Şems’e nikâhlar. Kimya’nın gönlü ise Mevlana’nın küçük oğlu Alâeddin Çelebi’dedir. Bu karşılıklı gönül ilişkisini fark eden Şems sık sık kıskançlık krizlerine girip Kimya’yı dövmektedir. Böyle bir kriz anında eşini döverek öldürür. Mevlana’nın oğlu da durumu vezir Ahi Evren’e bildirince olanlar olur. Dönemin kolluk güçleri gelip Şemsi evinden alırlar. Sorgulamaya(!) daha yoldayken başlamış olmalılar ki Şems’in bedeni oracığa yığılıp kalır. Çareyi cesedi bir kuyuya atmakta bulurlar. Birkaç yıl sonra siyasi durum tersine dönecektir. Tahta oturan kral değişince vezirler ve siyasi nüfuz sahipleri de değişir. Artık güç başkalarının elindedir. Moğollara muhalefet eden bütün kesimler sindirilir. Şimdi bütün köşe başlarını Moğol taraftarları ve işbirlikçileri tutmuştur. Moğolların tam destek verdikleri IV. Rukneddin kardeşini yenip tahta geçer. Şems’in öldürülmesini unutmamış olan Mevlana artık öcünü alacak makamlara sözünü dinletecek bir durumdadır. Mevlana’nın dileğini Caca Bey yerine getirir. Hem Ahi Evren’i hem de Mevlana’nın oğlu Alâeddin Çelebi’yi katleder. Mevlana öyle öfke doludur ki ne oğlunun cenazesine ne de torunlarına sahip çıkar.

1261 yılında Ahi Evrenin öldürülmesiyle yalnız kalan Fatma Bacı’nın iki evlilik daha yaptığı söylenir. Yakup adlı biriyle yaptığı evlilikten bir rivayete göre 7 yaşında ölen bir oğlu başka bir rivayete göre ise 7 tane oğlu olduğu yazılır. Velâyetname’ye göre ise Kadıncık Ana Sulucakarahöyük’te İdris ile evlidir.

Sulucakarahöyük’e Çepni boyundan bir grubun yerleşmiş olduğu anlaşılıyor. Bunların önde gelenleri ise Yunus Mükri adında biri. İbrahim, Süleyman, Sarı ve İdris adlarında da 4 oğlu bulunmaktadır. Kadıncık Ana,  ikinci eşinin ölümünden sonra Sulucakarahöyük’e gelip bu akrabalarına sığınmış olmalıdır. Bir süre sonrada onu İdris ile evlendirmiş olmalılar. Bundan sonraki kısmın hikâyesini Veyatname’den izleyebiliriz. Köye yaşlı bir Pir gelir kimse ne eve almak ister ne de yemek verirler. Kadıncık Ana evinden yemek getirir, yaşlı adam yer ve bir dua eder. Kadıncık Ana eve gidince kilerinin erzakla dolduğunu görür. Bu kişinin bir veli olduğunu anlar. Hızlıca evden çıkar ve bu yaşlı adamı evine getirir. Misafir eder. Başta akrabaları olmak üzere komşuları bu uzun süren misafirliği pek onaylamazlar. Hatta kaynı bile dedikodu çıkarır. Gelinlerini iffetsizlikle suçlar. Ancak bir gün ağaçta meyve toplayan Hacı Bektaş’ın hayalarının yerinde beyaz ve kırmız iki gül olduğunu gören Sarı da pire biat eder. Yine başka bir efsaneye göre, Hacı Bektaş’ın abdest aldığı suyu içen Kadıncık Ana hamile kalır ve doğum yapar. Menkıbeler bu tarzda uzayıp gider.

Efsanelerden veya gerçeklerden elde ettiğimiz sonuçlara göre bilinenleri sıralayabiliriz. Kadıncık Ana Çepni boyuna mensuptur. Bu boydan bir grup insan Sulucakarahöyük’e yerleşirken Kadıncık ailesiyle birlikte Kayseri’ye yerleşir. Babasının boyun ileri gelenlerinden biri, bir iddiaya göre ise Şeyh Kirmani olduğu söyleniyor. Kendisinin ise Bacıyanı Rum Teşkilatının lideri olduğu ve Ahi Evren ile evlendiği, Babai kalkışması nedeniyle Selçukluların, Moğol istilası nedeniyle de Moğollar ve işbirlikçilerinin gadrine uğradığı, sürgün ve uzun yıllar hapis hayatı yaşamış olduğu anlaşılıyor. Kısacası Kadıncık Ananın sıradan bir yaşam sürmediği çok açıktır. Olağanüstü koşullarda olağandışı bir yaşam süren etkili bir kişiliktir. Edindiği yaşam tecrübesi ve bilgi birikimini Hacı Bektaşi Veli’nin güçlü kişiliği ve sabrının esinlendirdiği güçle de harmanlayıp örgütleyici bir kişilik oluşturmuştur. Yaşamının son yıllarında Hacı Bektaş etrafında toplanan kişiler üzerinde karizmatik bir etkide bulunarak onu pirlik mertebesine yüceltecek ve Bektaşi tekkesini kuracaktır. Özellikle Abdal Musa aracılığıyla da Bektaşilik Osmanlı Beyliğinin kurucuları arasında taraftarlar toplayıp oradan da Balkanlara sıçrayacaktır.

Kadıncık Ana hakkında hala çözülememiş büyük bir diğer muamma da Hacı Bektaş’tan çocuklarının olup olmadığıdır. Vilayetname’ye göre Hünkârın elini yüzünü yıkadığı suyu içmesi nedeniyle hamile kalıp iki çocuk doğurmuş olduğu anlatılır. Ölümünden sonra bu çocukları posta geçeceklerdir. Bu efsanenin onun mücerret olduğu iddiasını da destekleyen arabulucu bir açıklama olarak değerlendirilir. Efsaneler ne derse desin bugün hala önemli bir kısmı Hacıbektaş kasabasında olmak üzere iki yüze yakın kişiden oluşan ve Hünkârın torunları denilen bir nüfus yaşamaktadır.


 A. GALİP –  Yazarın diğer yazıları için tıklayınız…


 

Yorumlar
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Pirha Yazarlarımız