Anasayfa Gazete Peyik YAZARLAR Peyik Yazarlar Hacı Bektaşi Veli “Müzesi”
Hacı Bektaşi Veli “Müzesi”

Hacı Bektaşi Veli “Müzesi”

Kasım ayının başında Hacı Bektaş ilçesinde bir toplantı yapıldığını ve Hacı Bektaş müzesinin geleceğinin yeniden planlandığı haberini okuduk. Devletin müze dediği milyonlarca Alevinin ise inanç merkezleri, Serçeşme olarak gördükleri bu yerin gizli toplantılarla, birer oldubittilerle rast gele değişiklikler yapılabilinecek bir yer değildir. Geçmişte buraya yönelik her karar sonuçları ağır olan olaylara neden olmuştur. Hükümetin bu tarihi olaylardan gerekli dersleri çıkarmış olmasını umuyoruz.

Bu yazıda Hacı Bektaşı Veli dergâhı karşısında Osmanlıların trajik uygulamalarına değil cumhuriyet rejiminin tutumuna değineceğim. Bilindiği gibi cumhuriyetin kuruluşuna daha ilk aşamasından beri Bektaşiler en yetkili önderleri aracılığıyla kesin desteklerini sunmuşlardır. Bizzat Mustafa Kemal’in dergâh merkezini ziyaret ettiği, bir akşam orada kaldığı biliniyor. Dahası dergâhın o dönemki postnişini Cemalettin Çelebi, ilk meclise hem Kırşehir milletvekili hem de meclis başkan vekili olarak katılmıştır. Fakat kısa bir süre sonra bu destek ve yardım tek taraflı kalacaktır. Cumhuriyetin kurucu ideologları diğer birçok kesimde olduğu gibi Bektaşilere, Alevilere de verdikleri sözü tutmayacaklardır. Bektaşilerin baştan beri bir cumhuriyet arzu etmelerine rağmen kurulan rejimde kendilerine yer verilmeyecektir. Yeni rejimin Alevilere karşı yaptıkları ilk icraat tekke ve zaviyelerin kapatılmasıdır. Yasaklar son derece ağırdır ve günümüzde de “Cumhuriyet Kanunları” diye geçer. Örneğin Dedelik, Pirlik, Şeyhlik yasaklanır. Alevilerin ibadetleri yasaklanır. Cem törenleri kovuşturmalara ve ağır cezalara uğratılır. Dergâhlar kapatılır, vakıflara el konulur. Araziler, binalar satışa çıkarılır. Kimi tekkeler ahıra çevrilir. (Sivas Vilayeti, Hafik kazası dâhilinde “ Koru Çayırlığı “ isimli mevkiin inekhaneye tesis edilmek üzere İslahı Hayvanat Kanunu’n beşinci maddesine göre İktisat Vekaleti emrine tesis edilir. …22/12/1930 Reisicumhur imzalı belge. Aktaran Tahir Aslantaş.) Bu durumdan Hacı Bektaşı Veli Tekkesi de payına düşeni alır. Bir dönem ziraat mektebi olarak kullanılır. Bir dönem otopark yapılır. 1960’lı yılların başlarında ise müzeye dönüştürülmekte siyaseten fayda görülür. Bu arada hatırlatalım Konya’daki Mevlana dergâhı daha 1930 yılında müze yapılmıştı.

Laik bir cumhuriyet denilmesine rağmen aslında yapılanlar dini devletin emrine koşmaktır. Dindeki kasıt ise Sünni İslam’ın Hanefi mezhebidir. Diğer bütün inançlar ve ibadetleri yasaklanır. Alevilik dışındaki tekkeler camiler aracılığıyla faaliyetlerini sürdürürler. Yani Tekke ve Zaviyeler kanunu bütünüyle Alevi- Bektaşilere yönelik bir yasaklama ve asimile etme pratiğidir. Zira yine o dönem kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Alevi köylerine de camiler yaptırılarak planlı bir biçimde Aleviliği Sünnilik içerisinde eritmeye çalışırlar. Yaklaşık 1950 yılına kadar tek parti diktası altında devlet kendi dinini ve din adamlarını baskıyla biçimlendirmeye çalışır. 1946 yılında çok partili rejime geçilince CHP artık tek başına olmadığı için halktan oy istemek için kimi vaatlerde bulunmak durumunda kalır. İşte bu tarihten sonra din önemli bir siyaset malzemesi haline gelir. DP ile birlikte Sünnilik adına taviz üstüne taviz verilir. CHP, DP karşısında büyük bir yenilgiye uğrar. İşte bu serbest seçimlerde Alevilerin aslında büyük bir oy potansiyeli olduğu görülür. 1950 seçimlerinde Aleviler neredeyse kitlesel olarak DP’yi desteklerler. 1960 darbesinden sonra dönemin cumhurbaşkanı ki Alevi kökenli birisidir, hem Alevileri yanına çekmek hem de Alevilerden kurtulmak için Hacı Bektaşı Veli evlatlarıyla temasa geçer. Diyanetin yeniden yapılandırılmasını ister. Dönemin Başbakanı İ. İnönü ise Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde mezhepler bürosu kurulmasını önerir. Bu arada Cumhurbaşkanı Alevilere ibadetlerini camide yapmalarını önererek Alevi köylerine cami yapılmasını hızlandırır. Bektaşilere bir jest olsun diye de Dergâhın müze olmasının önünü açarlar. Bu amaçla Hacı Bektaşı Veli evlatlarından Ali Celalettin Ulusoy başkanlığında Hacı Bektaş Turizm ve Tanıtma Derneği kurulur.  Derneğin açılışında öyle ilginç bir olay yaşanır ki anmaya değer. Yaşanan bu olay aslında Cumhuriyetin kurucu ideolojisinin bir yansımasıdır. Bunu da elbette ki cumhuriyetin kurucusu ve sahipleri olduğunu söyleyen askerler ve CHP yansıtacaktır.

Başta Turizm bakanlığı olmak üzere birçok devlet erkânının katılımıyla açılışı yapılan Hacı Bektaş Turizm ve Tanıtma Derneği, daha ilk talihsizliğini açılış konuşması sırasında yaşar. Kürsüye çıkan dernek başkanı mutluluğunu “Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile kapatılmış olan Hacı Bektaş Külliyesi şimdi çok şükür müze olarak açılıyor.” der. İşte bu cümlesi biter biter bitmez salonda bulunan bir genaral ayağa fırlayıp “Atatürk’ün kapattığı yeri kimse açamaz.” diye kükrer. Tören alelacele bitirilir ve herkes panikle dağılır. Ertesi gün yaşananlar daha da vahimdir. Ulus gazetesinin manşeti ise tam bir provakasyon kaynağıdır: Atatürkçü general haddini bilmeze haddini bildirdi!

Gerisini tahmin etmek güç olmasa gerek. Yeni Diyanet İşleri Başkanlığı yasasında bırakın mezhepler bürosunu Alevilere yönelik tek sözcük bile geçmez. DİB başkanı İbrahim Elmalı’nın basına verdiği beyanat ise tam bir inkâr cümlesidir: Aleviliğin artık ülkemizde “söndüğünü” söyleyerek Alevi-Bektaşilere yönelik olan düşmanlık, sözde laik ülkenin anayasal bir kurumu olan Diyanet aracılığıyla pekiştirilir. Üstelik bu pekiştirme çirkin bir ima ile yapılır. Zaten kısa bir süre sonrada Muğla, Ortaca’da Alevi katliamı yaşanır. (Aktaran Meral Salman Yıkmış, Havı Bektaş Veli’nin Evlatları, İletişim Yay. 2014)

Bu yazıya da bir bakın derim. 7 Kasım toplantısı / Hacıbektaş /mekana düşman, inanca düşman, insana düşman


 A. GALİP –  Yazarın diğer yazıları için tıklayınız…


 

 

Yorumlar
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Pirha Yazarlarımız