Anasayfa Gazete Peyik YAZARLAR Peyik Yazarlar Alevilere Yönelik Köksüzleştirme siyaseti
Alevilere Yönelik Köksüzleştirme siyaseti

Alevilere Yönelik Köksüzleştirme siyaseti

Alevilerin yaşadıkları baskılar uzun bir tarihsel sürece dayanıyor. Söz konusu Alevi halklar tarihi olunca katliamlarla özdeş bir tarihtir. Alevi halklar tarihi, savaştan, ölümden, şiddetten, sürgünden, tacizden, tecavüzden, açlıktan, sürgünden, göz yaşından bağımsız bir tarih değildir. Aynı zamanda Hakikat ve özgürlük arayışında olanların, Serdengeçtilerin arenasıdır.

Son dönemlerde kutsal topraklarımız, ziyaretlerimiz, dergahlarimiz, kutsal mekanlarimiz, cem evlerimiz nahak anlayışın sevdalıları tarafından tahrip edilmekte, yada değişik yöntemlerle yok edilmeye çalışılmaktadır. Özellikle son zamanlarda başta Maraş, Malatya, Adıyaman olmak üzere, birçok yerde evlere, kutsal mekanlara işaretler konulması , Alevi mezarlarının tahrip edilmesi, üzerinde önemle durulması gereken konulardır.

Alevilerin hanelerine “çarpı ” veya “x ” işareti çizmeleri ne anlama geliyor? Matematikte ” x ” işareti ” bilinmeyen şey, tanınmayan, görünür olmayanlar “için kullanılır. Özellikle alevilerin yaşadıkları haneleri işaretlemeleri boşuna değildir. Derin bir manası vardır ki, dikta sevdalıları yaptıkları işin ne anlama geldiğini çok iyi bilmektedirler. Xane evdir. Özellikle Malatya, Adıyaman, Maraş, Dersim Kürt Kızılbaşların yaşadığı coğrafyada bir xaneye girerken ” Malè ” diye seslenirler. Çağırdıkları evin kadınıdır. Xanenin sahibi kadındır. Mürşidi kamilullahdır .Bu xanelerde kadın sürekli çerağı uyandırandır..Bu xanelerde binlerce yıldır Alevi inancı yaşatılmaktadır. Pir talip ile bu xanelerde cem olur, cıvat yapar, hak ile hak olunur. Alevilik kentlerde erkek egemen anlayışa evrilirken köylerde, xanelerde hala mürşidi kamilullah kadındır.

Xaneler toplumsallığın cem û cıvat erkanının sürekli canlı tutulduğu, yaşatıldığı mekanlardır. Alevi hakikati köydeki xanelerde davrini daim eylemektedir.Alevilerde xaneler aynı zamanda ruhsal mekanlardır. Ziyaretler, mezarlar, dergahlar, kutsal sular, dikili taşlar, nişangahlar bu kutsal mekanlardandır. Bu mekanların tamamı Alevi inanc sistematiği ve anlam dünyası içerisinde mana kazanmıştır.

Tarihsel süreç içerisinde insan cıvat ( topluluk) hâlinde yaşarken ortak değerler ile mekanı şekillendirir. Mekânda Zaman içerisinde insanı şekillendirir. Xane, mekân, yurt inancımızda Anafatma’nın mekanıdır. Herda devreşdır.
Alevîler kendilerini var eden topraklarına, ikrar vererek bugüne gelmişlerdir. Her Alevi canı üzerinde yaşadığı coğrafyanın özetidir. İlk kimlik yaşanılan coğrafyada öğrenilir. Hakkın varlığının en büyük delili olan Anadili en iyi şekilde yaşanılan coğrafyada öğrenilir. Bu manada bakıldığında yok hükmünde gösterilip, işaretlenen, ” bilinmeyen şey ” hâline getirilen, yağmalanan bizim kültürümüzdür. Yok edilen bizim kutsalımızdır. Yok olan kutsallık yok olan toplumsalliğımızdır. Anamızın dilidir, en büyük öz gücümüzdür. Hakkın varlık deryasıdır.” Teberık” olarak alıp beraber gezdirdigimiz, üzerine yemin ettiğimiz ikrar verdiğimiz toplumsal hafızamızdır, toprağımızdır.
Özellikle Kürt Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Malatya, Maraş, Adıyaman’da bu olayların yoğun olması son derece manidardır. Daha öncede Maraşta 30 bin kişilik, mülteci kampı 8 Alevî köyünün tam ortasında kuruldu. Bilinmelidir ki Aleviler mültecilere karşı değildir, mülteciliği en iyi Aleviler bilir. Burada aslolan planlı ve programlı bir tehcir hareketi hazırlığı , halklar ve inançlar karşı karşıya getirilecek planlı bir katliam denemesinin hazırlıkları yapılıyor.
Mevzu basit bir Alevi Sünni karşıtlığı veya davası değildir. Bundan daha derinlikli, yoğunluklu uzun vadeli bir programdır. Yıllardır uygulanan Te’ dip, Tenkil , Tehçir , Tasfiye hareketinin devamıdır.Aleviler yurtlarından edilerek, demografik dönüşüm gerçekleştirilerek, köksüz, yurtsuz, nursuz, dilsiz bırakılma hazırlıkları yapılıyor. Maraş’ la başlayıp, Adıyaman, Malatya hattında demografik değişime uğratıp kültürel soykırımla nihayi hedefe ulaşmaktır.
Alevileri, bir mezar taşına muhtaç hale getirilme çalışmaları yapılmaktadır.Bir mezar taşının olması aidiyettir, geri dönmektir, kimliktir. Mezarlıklar ilk kutsal mekanlardır. insanların toplumsal kimlikleridir. Tekçi, Nemrudi zihniyetlerin Hakikat ve özgürlük arayışında olanların mezarları ile devamlı bir derdi olmuştur.Bir mezar taşına sahip olmak geçmişi hatırlamaktır, bir muhasebedir. Hatırlamak geri dönme umududur, yeniden doğuştur, bağ kurmaktır, köklerle ikrar bent olmaktır.
Aleviler tarihsel süreç içerisinde, Tehcir, Te’ dip, Tenkil yöntemleriyle rotasız bırakılmaya çalışıldı, yurtlarından edildi. Bu siyaset hala devam edilmektedir.Alevilerin üzerinde iktidar kurmaya çalışan özneler, her dönemin ruhuna uygun olarak araçlar kullandılar. Bu araçlar devamlı şiddeti, katliamı barındırdı. Dincilik ve milliyetçilik ise bu Tekci zihniyete can veren alanlar oldu.
Özellikle krizin ve kaosun derinliğine yaşandığı , sosyal, siyasal, ekonomik sorunların yoğunlaştığı dönemler karşılıkların diri tutulduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde siyasi partiler ve hükümetlerin devletleştiği dönemlerdir. Her dönemin iktidar partisi ” devletleşir” . Her iktidar partisi Kendi döneminde ideolojisine uygun “devlet dinini” oluşturur. Bu dönemler dinci partilerin milliyetçi ideolojilerle ilişki hâlinde olduğu dönemlerdir. Toplumsal muhalefeti etkisizleştirmek, inanç karşıtlıklarını derinleştirmek, inançları, halkları karşı karşıya getirmek, kriz dönemlerinin genel geçer siyasetidir. Bu siyasetle, gerçek sorunlar tali durumda kalır, yaratılan krize, hak ihlallerine emek, barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesi verenlere karşı güçlü bir karşı duruş ve toplumsal destek bulma çalışmalarıdır.

Tekçi zulmati anlayışlar Kendi kimliklerini ilahlaştırırlar. Böylelikle toplumsal kimlik oluştururlar. Bu kimliklerini dönemsel ötekiler üzerinde ( Aleviler her dönemin ötekisi olmuştur) mesrulaştırırlar. ” Öteki” olmasa bunca zulüm nasıl mesrulaştırılır. Binlerce yıldır bu coğrafyayı yurt edinmiş “kainatla yar” olmuş Aleviler ve bu inancın taşıyıcılarını yamyamlık ayinleriyle yok etmeleri, kendilerinin de hakikatten uzaklaştığı ve mezarlarını kazdıkları anlamına geliyor. Var olan krizi bu sahnede halkları ve inançları ötekilestirerek, karşıtlıklar yaratarak, göçetmeye zorlayarak perdeleyemezler.
Şimdilik bu sahnede, ruhların derinliklerindeki köhnemiş söylemler, eza ve zulüm bir süre sonra bu bedeni terkedecektir. Çünkü bu beden bu kadar zulme razı olmayacaktır. iktidarlarını kendilerine benzeten, dini milliyetçilik, milliyetçiliği de dinselleştiren, toplumsal yaşamda kendilerini dokunulmaz kılan, ebet ve ezel olduğuna inanan anlayışlara karşı, yeni yüzyıl xızır aklıyla kendini var eden, yetmiş iki millete bir nazardan bakanların, kadını mürşidi kâmilullah kabul edenlerin, hakkı Kendi özünde görenlerin , kainatla yar olanların yüzyılı olacaktır.
Gerçek erenlerin demi devranina hü diyelim.


ZEYNEL KETE –  Yazarın diğer yazıları için tıklayınız…


 

Yorumlar
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Pirha Yazarlarımız